Debiut Teatru Pół na Pół w Konfrontacjach Teatralnych

W minioną sobotę 18 marca odbyły się 30-te Konfrontacje Teatralne w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Grupa 21 dzieci z MDK 5, które swoją przygodę teatralną rozpoczęło dopiero od września 2022 zadebiutowały w konkursie spektaklem pt. „O czym ptaki śpiewają…” i otrzymały nagrodę za 3 miejsce w kategorii placówek wychowania pozaszkolnego – grupy starsze. 

Poziom, jak to określiła przewodnicząca jury, aktorka Pani Teresa Wądzińska, był bardzo wysoki, występy profesjonalne, a młodzi aktorzy dostarczyli wszystkim odbiorcom prawdziwej uczty dla duszy. 

Tym bardziej cieszy debiut Teatru dziecięcego pod nazwą „Teatr Pół na Pół”, prowadzony przez Panią Angelikę Szymborską i Panią Agnieszkę Bień. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!!!  


Debiut Teatru Pół na Pół w Konfrontacjach Teatralnych Debiut Teatru Pół na Pół w Konfrontacjach Teatralnych Reviewed by MDK5 on marca 19, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.