ZAPISY

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW CHCĄCYCH KONTYNUOWAĆ UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

DEKLARACJA KONTYNUACJI UDZIAŁU W ZAJĘCIACH w roku szkolnym 2023/2024
Druk do pobrania 👉TUTAJ Druki dostępne również w MDK 5 przy wejściu.
Uzupełnioną i podpisaną Deklaracje należy dostarczyć nauczycielowi prowadzącemu zajęcia do dnia 23.06.2023. 
Niedostarczenie Deklaracji w terminie spowoduje skreślenie uczestnika z listy zajęć. Rodzic ponownie będzie zmuszony założyć konto i złożyć Wniosek przez platformę Vulcan zgodnie z terminami rekrutacji.


TERMINY REKRUTACJI w roku szkolnym 2023/2024:

Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia stałe poprzez platformę VULCAN👉 https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszcz/Candidates/Add - od 28.08 do 08.09.2023
Wniosek można podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym bez konieczności dostarczenia wersji papierowej.
W przypadku braku możliwości elektronicznego potwierdzenia danych wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do MDK 5.

Badanie uzdolnień kierunkowych - od 11.09 do 13.09.2023
Plan spotkań organizacyjnych - badań uzdolnień kierunkowych opublikowany zostanie 04.09.2023 
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 14.09.2023 godz. 17.00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 15.09.2023 godz. 15.00
Rekrutacja uzupełniająca - od 16.09.2023
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zgodnie z tygodniowym planem zajęć 18.09.2023
ZAPISY ZAPISY Reviewed by MDK5 on czerwca 15, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.