ZAPISY

Osoby, które chcą zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach prosimy o przesłanie informacji na sekretariat@mdk5.pl 

Uczestnicy, którzy nie pojawią się na zajęciach przez miesiąc bez usprawiedliwienia zostają skreśleni z listy przyjętych.

Od 12 września 2022 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca i trwa przez cały rok szkolny.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zajęć należy:

1. skontaktować się z sekretariatem tel. 52 348 50 02 lub tel. 52 343 47 37 lub z nauczycielem prowadzącym zajęcia (adresy e-mail do nauczycieli w zakładce👉KADRA) w celu uzyskania informacji o liczbie wolnych miejsc na wybrane zajęcia

2. zarejestrować kandydata poprzez platformę Vulcan https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszcz/Candidates/Add

3. dostarczyć wydrukowany i podpisany Wniosek do nauczyciela prowadzącego zajęcia lub poinformować nauczyciela, że wniosek został opatrzony podpisem elektronicznym.

Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do dostarczenia nauczycielowi prowadzącemu na pierwsze zajęcia oświadczenia dotyczącego zgody na wykorzystanie wizerunku.
Zgody do pobrania 👇
ZAPISY ZAPISY Reviewed by MDK5 on czerwca 15, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.