Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym w MDK 5

 

Zakwalifikowane zostały wszystkie osoby, które złożyły podpisane WNIOSKI O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA STAŁE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 DO MDK 5 W BYDGOSZCZY.

Lista przyjętych TUTAJ

Informację o przyjęciu otrzymujecie Państwo także poprzez system Vulcan.

Osoby, które chcą zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach prosimy o przesłanie informacji na sekretariat@mdk5.pl 

Uczestnicy, którzy nie pojawią się na zajęciach przez miesiąc bez usprawiedliwienia zostają skreśleni z listy przyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się od 15 września 2020 i trwa przez cały rok szkolny.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zajęć należy:

1. skontaktować się z sekretariatem tel. 52 348 50 02 lub tel. 52 343 47 37 lub z nauczycielem prowadzącym zajęcia (lista z adresami e-mail do nauczycieli 👉TUTAJ) w celu uzyskania informacji o liczbie wolnych miejsc na wybrane zajęcia

2. zarejestrować kandydata poprzez platformę Vulcan https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszcz/Candidates/Add

3. dostarczyć wydrukowany i podpisany Wniosek do nauczyciela prowadzącego zajęcia

4. w momencie uzyskania informacji o przyjęciu zgłosić się na zajęcia wg planu zajęć po uprzednim zapoznaniu się z Procedurami bezpieczeństwa w MDK 5 

5. na pierwsze zajęcia należy dostarczyć podpisane oświadczenia


Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym w MDK 5 Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym w MDK 5 Reviewed by MDK5 on września 14, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.