PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W MDK 5

Jeśli zdecydują się Państwo na dalszy udział dziecka w naszych zajęciach,  prosimy
o bezpośredni kontakt z nauczycielem prowadzącym w celu potwierdzenia uczestnictwa, uzgodnienia terminów i godzin. Dane kontaktowe do poszczególnych nauczycieli znajdują się poniżej.Kontakt również przez Fanpage sekcyjne.

W przypadku podjęcia decyzji o korzystaniu z zajęć w MDK 5 należy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi Procedurami oraz podpisać stosowne Oświadczenia.
Procedury oraz Oświadczenia znajdują się poniżej.

Oświadczenia należy wydrukować, wypełnić oraz dostarczyć do MDK 5 pierwszego dnia zajęć. Gotowe druki są też dostępne przed wejściem głównym do placówki.
Nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach bez dostarczenia Oświadczenia w terminie !!!

👉PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 5 W BYDGOSZCZY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

👉OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ

👉OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ                                                 

👉ADRESY E-MAIL DO NAUCZYCIELI
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W MDK 5 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W MDK 5 Reviewed by MDK5 on czerwca 08, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.