„Dzieci – dzieciom – O czym ptaki śpiewają" podsumowanie projektu KOOPERACJE Fordon 2023

W terminie od 02 kwietnia 2023 do 15 września 2023 MDK nr 5 już po raz drugi realizował projekt grantowy dofinansowany ze środków Miejskiego Centrum Kultury w ramach programu „Kooperacje – Fordon 2023”. Tytuł projektu brzmiał „Dzieci – dzieciom – O czym ptaki śpiewają – widowisko teatralno – muzyczne”.

Projekt był kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego w II połowie 2022 również w ramach programu Kooperacje Fordon 2022 pt. „O czym ptaki śpiewają – audycja na żywo…”

Organizatorem tego przedsięwzięcia, które zostało wyłonione na podstawie konkursu grantowego było Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Kooperacje z zakresu edukacji/animacji kulturowej zakładały współpracę dwóch podmiotów (z których co najmniej jeden ma siedzibę w dzielnicy Fordon) z sektora kultury z jednej strony, a z drugiej oświaty lub pomocy społecznej. 

Z uwagi na kontynuację działań rozpoczętych w zeszłym roku Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 do wspólnego projektu zaprosił ponownie Teatr Kameralny w Bydgoszczy.

Celem projektu było pokazanie widowiska teatralno – muzycznego szerszej publiczności przez dzieci dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem osób z ze specjalnymi potrzebami oraz narażonymi na wykluczenie społeczne.

Pomysł na wystawienie po raz kolejny widowiska narodził się po przeprowadzeniu ewaluacji w poprzednim projekcie, z której wynikało, iż dzieci i młodzież chcieliby wystąpić raz jeszcze na deskach Teatru dla swoich rówieśników. Również badania ankietowe oraz rozmowy z pedagogami utwierdziły nas w przekonaniu, iż pokazanie widowiska szerszej publiczności pozwoli nam osiągnąć lepsze cele społeczne. 

W  projekcie  bezpośrednio wzięły udział 2 grupy:

- grupa muzyczna – „Camerata Fordońska” składająca się z 21 osób oraz działająca od wielu lat w MDK nr 5 pod batutą Any Matijević – Komorowskiej przy współprowadzeniu przez Michała Maćkiewicza, 

- grupa teatralna „Teatr Pół na Pół”,  składająca się z 21 młodych aktorów w wieku od 7-14 lat prowadzona przez Angelikę Szymborską i Agnieszkę Bień.  

Wśród naszych odbiorców znalazło się 10 szkół podstawowych z Bydgoszczy, Torunia i Dąbrowy Chełmińskiej w tym dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 31 w Bydgoszczy,  dzieci z Kujawsko - Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy im. L. Braille'a oraz dzieci z Bydgoskich Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Szkoły nr 55 oraz osoby indywidualne. Sztuka została zaprezentowana dwukrotnie 21 czerwca 2023 roku o godzinie 10.30 i 12.30 w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy.

Sala widowiskowa Teatru została dostosowana do osób na wózkach inwalidzkich, zaś z uwagi na dzieci niewidome i słabowidzące podjęliśmy współpracę z osobą od autodeskrypcji – Panią Zenoną Górą  z Kujawsko - Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy im. L. Braille'a, która z tzw. reżyserki na bieżąco mogła za pomocą audio guidów opisywać, co się na bieżąco dzieje na scenie. Ponadto wcześniej został przygotowany scenariusz z autodeskrypcją.

Nasi goście przybywali na widowisko na specjalne zaproszenia, które zostały wysłane do różnych szkół i placówek wraz z załączonym do tego trailerem reklamowym, przygotowanym przez Pana Radosława Drygasa z Teatru Kameralnego. Udział w widowisku był bezpłatny, z uwagi na postawione sobie wcześniej cele społeczne.

Dzieci i młodzież biorąca udział bezpośrednio w projekcie przez kolejne miesiące szlifowała swoje umiejętności teatralne i muzyczne, miała też szansę na udział w ciekawych warsztatach muzycznych, choreograficznych oraz aktorskich, prowadzonych przez profesjonalistów. Dzięki temu udało nam się wzbogacić nasze widowisko o nowe scenki, elementy tańca czy śpiewu. 

Na potrzeby projektu została też nieodpłatnie wykorzystana muzyka skomponowana, na przełomie września/ października 2022, przez dra Piotra Komorowskiego, adiunkta na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Prezesa Oddziału Kujawsko - Pomorskiego Związku Kompozytorów Polski.

Przedstawienie zostało zarejestrowane kamerą, odpowiednio nagłośnione, oświetlone, przygotowane technicznie nad czym czuwał cały sztab profesjonalistów z Teatru Kameralnego. 

Ponadto na kanale YT, został udostępniony teledysk z realizacji projektu z naszą piosenką finałową (https://youtu.be/56FId0NwnZI?feature=shared), zmontowany przez Pana Radosława Drygasa z Teatru Kameralnego, który w krótkich migawkach pokazuje efekty naszej 3 miesięcznej pracy.

I tak udało nam się porwać widza w świat teatru przy dźwiękach muzyki na żywo oraz opowiedzieć raz jeszcze o czym te ptaki śpiewają…


„Dzieci – dzieciom – O czym ptaki śpiewają" podsumowanie projektu KOOPERACJE Fordon 2023 „Dzieci – dzieciom – O czym ptaki śpiewają" podsumowanie projektu KOOPERACJE Fordon 2023 Reviewed by MDK5 on września 18, 2023 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.