Bydgoszcz Kragujevac ścieżki przyjaźni II - finał projektu


W roku 2021 mija 50 lat od zawarcia umowy o partnerstwie dwóch Miast, Bydgoszczy i Kragujevca w Serbii. Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy od 2012 roku realizuje międzynarodową współpracę młodzieży miast bliźniaczych na gruncie działań artystycznych: muzycznych, plastycznych, fotograficznych.

Motywem przewodnim tegorocznego przedsięwzięcia są dwie szczególne postacie ze świata kultury , najwybitniejsi kompozytorzy dwóch słowiańskich narodów  Fryderyk Franciszek Chopin i Stevan Stojanović Mokranjac. Wspólną cechą ich twórczości  jest wykorzystanie motywów folkloru  polskiego i serbskiego w utworach, ale także innowacyjność harmonii oraz ogólny, duży wpływ na rozwój kultury. Z uwagi na wszystkie w/w znaczące fakty ich utwory zostały wykonane także w innowacyjny sposób, Walc A-moll, Op. 34 No. 2 "Grande Valse Brillante", Chopin oraz Kozar, Mokranjac. Utwory wykonał zespół Camerata Fordońska działający przy MDK5, który już od wielu lat odkrywa kulturę bałkańskich sąsiadów. Aranżacje utworów przygotował bydgoski kompozytor Piotr A. Komorowski.

W części plastycznej projektu wzięło udział ze strony polskiej 30 osób, które wykonały 40 prac. Prace plastyczne powstawały podczas warsztatów plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 5 i Fundacji "Wiatrak". Dzieci i młodzież wykonywały prace pod kierunkiem nauczycieli: Jana Zyśka, Magdaleny Mrozińskiej i Rafała Czwichockiego. Portrety Fryderyka Chopina i Stevana St. Mokranjaca były inspiracją do powstałych grafik, prac rysunkowych i malarskich oraz kolaży. Z Kragujevca przesłano 20 prac, które wykonały dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Milutin i Draginja Todorović pod kierunkiem Đorđa Slavkovića.

Prace zostały poddane ocenie Jury w skład, którego weszli artyści malarze: Joanna Branicka, Piotr Zaporowicz i Piotr Kieruj. Nagrodzono 12 osób,  11 otrzymało wyróżnienia.

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy połączonej z występem Młodzieżowej Orkiestry "Camerata Fordońska" z MDK 5.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Bydgoszczy oraz Rady Rodziców MDK 5. 

Realizatorami projektu są Stowarzyszenie Fordońska Piwnica ARTMUZA 5 oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy. 

Patronat medialny objęli: Polskie Radio PiK oraz Tygodnik Bydgoski. 

Współpraca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Projekat za promociju i međunarodnu suradnju Grada Bidgošća
"Bdgošć-Kragujevac, putevi prijateljstva II"
2021. godine navršava se 50 godina od sklapanja sporazuma o partnerstvu između dva grada, Bidgošća i Kragujevca u Srbiji. Dom kulture  br. 5 iz  Bidgošća od 2012. godine ostvaruje međunarodnu suradnju mladih sa  zbratimljenim gradom iz Srbije. Saradnja je ostvarena u različitim oblastma umetnosti muzici, fotografiji, likovnoj umetnosti.
Ovogodišnji lajtmotiv su dve posebno značajne ličnosti iz sveta kulture, najistaknutiji  kompozitori dva slavenska naroda, Frideryk Franciszek Chopin i Stevan Stojanović Mokranjac. Njihove klompozicije karakterišu motivi iz poljskog i srpskog folklora, inovativnost harmonije kao i veliki uticaj na razvoj kulture. S obzirom na sve navedene  značajne činjenice, njihova dela bićei izvedena na inovativan način, Valcer u a-molu, op. 34 br. 2 "Grande Valse Brillante" - F. Chopin i Kozar -S. St. Mokranjac. Kompozicije će izvesti  Orkestar Mladih Camerata Fordońska koji deluje pri Domu Kulture br 5 i već dugi niz godina otkriva kulturu svojih balkanskih suseda. Aranžmane kompozicija pripremio je kompozitor Piotr A. Komorowski, docent na Institutu za Muzičku Edukaciju na Univerzitetu Kazimira Velikog u Bidgošću.
U likovnom delu projekta učestvovalo je 30 učenika iz Poljske koji su uradili 40 radova. Radovi su nastali u likovnim radionicama u Domu kulture  br. 5 i  Fondaciji „Vetrenjača”. Učesnici su stvarali pod nadzorom nastanika likovne kulture: Jana Zyśka, Magdalene Mrozinjske i Rafala Čvihockog. Portreti Fryderyka Chopina i Stevana St. Mokranjac bili su inspiracija za nastale grafike, crteže, slikarske radove i kolaže.
Iz Kragujevca je stiglo 20 radova koje su izradili učenici OŠ. Milutin i Draginja Todorović u radionicama koje je vodio i organizovao nastavnik likovne kulture Đorđe Slavković.
Sve radove je ocjenjivao žiri u čijem sastavu su bili priznati poljski slikari: Joanna Branicka, Piotr Zaporovič i Piotr Kieruj. Nagrađeno je 12 radova, a 11 je dobilo posebna priznanja.
Pozivamo vas da pogledate virtualnu izložbu sa nastupom Orkestra Mladih Fordonska Camerata iz  Bdgošća
Projekt je dobio financijsku podršku Opštine Grada Bidgošća.


Bydgoszcz Kragujevac ścieżki przyjaźni II - finał projektu Bydgoszcz Kragujevac ścieżki przyjaźni II  - finał projektu Reviewed by MDK5 on listopada 27, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.