BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE lista zakwalifikowanych

 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH na "Bydgoskie półkolonie" 2021

👉Rodzic/opiekun prawny po zakwalifikowaniu uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 100 zł za tygodniowy turnus do dnia 21 czerwca 2021 r na konto:


Młodzieżowy Dom Kultury nr 5

nr konta 40 1240 6452 1111 0010 4796 6610 ; tytułem: półkolonie imię i nazwisko uczestnika


Brak terminowej wpłaty oznaczać będzie wykreślenie dziecka z listy uczestników!!!


👉Listy przyjętych uczestników zostaną opublikowane 24 czerwca 2021 o godz. 15.00 na stronie internetowej placówki oraz wywieszone w placówce.


BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE lista zakwalifikowanych BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE lista zakwalifikowanych Reviewed by MDK5 on czerwca 16, 2021 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.