UWAGA!!!


Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją rządu obowiązującą na terenie całego kraju, do 24 maja 2020 r. odwołane zostają zajęcia w żłobkach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz uczelniach wyższych.
W związku z tym Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy zawiesza w tym czasie realizację wszystkich zajęć stałych kół i sekcji oraz przedsięwzięć okazjonalnych.
Sekretariat MDK 5 nieczynny - sprawy załatwiane są wyłącznie drogą elektroniczną: sekretariat@mdk5.pl lub poprzez FB

W związku z tym, iż obowiązek świadczenia pracy na terenie placówki jest ograniczony nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem dostępnych im metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych z uczestnikami bezpośrednio lub na ich rzecz.

Nauczyciele utrzymują następujące formy kontaktu z uczestnikami zajęć, rodzicami:
kontakt telefoniczny, e –mail , facebook, aplikacje rekomendowane przez MOEN (Cisco Webex,  Microsoft Teams) oraz inne bezpieczne aplikacje.

UWAGA!!! UWAGA!!! Reviewed by MDK5 on marca 11, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.