UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY MDK 5

UKS MDK 5 powołano 14 kwietnia 2000 roku. Początkowo był to klub jednosekcyjny. Obecnie szkolenie sportowe dzieci i młodzieży odbywa się w dwóch sekcjach:

Uczestnicy zajęć włączeni są w ogólnopolski system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.


Celem organizacji jest: 
- organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- kształtowanie postaw członków Klubu i wychowanie poprzez kulturę fizyczną i sport, 
- promowanie idei uprawiania sportu w dyscyplinach: szermierka i szachy,
- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży poprzez różne formy wyjazdowe i stacjonarne, a także wypoczynku specjalistycznego oraz różnych form rekreacji.

UKS MDK 5 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego


25513,40 zł tyle udało nam się zebrać w 2018 roku 
z akcji "Walczymy o 1%  "
dla Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK 5
Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone 
na realizację celów statutowych UKS MDK 5
Dziękujemy za okazane serce i sportowego ducha 👏👏👏 
Polecamy się Waszej pamięci w kolejnym roku :)
********
W roku 2018 szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w UKS MDK 5 Bydgoszcz 
jest współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 5850 zł
********
W 2018 roku szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji szermierczej 
zostało dofinansowane ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy w kwocie 16 290 zł
********
KONTAKT:
UKS MDK 5
ul. F. Krysiewiczowej 8
85 -796 Bydgoszcz
tel./fax. 52 348 50 02
e-mail: sekretariat@mdk5.pl

NIP 554 23 89 540

KONTO:
PKO BP
72 1020 1475 0000 8402 0087 7449


ZARZĄD
Hanna Grześkowiak - prezes
Barbara Pszczółkowska - sekreatarz
Andrzej Karpiński - członek
Jakub Kozłowski - członek
Wojciech Kowalski - członek

KOMISJA REWIZYJNA
Marek Mlicki - przewodniczący
Tomasz Brzozowski - sekretarz
Mariusz Murawski - członek


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY MDK 5 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY MDK 5 Reviewed by MDK5 on kwietnia 03, 2019 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.