TEATR ATELIER

Prowadzący: mgr Karolina Suchodolska

Teatr Atelier to teatr otwierający dziecko. Jego głównym zadaniem jest kształtowanie wrażliwości dziecka. Praca z dziećmi odbywa się poprzez zabawę. Inspiracją do zabawy będą teksty wierszowane z zakresu literatury dziecięcej oraz współczesne formy dramatyczne skierowane do dzieci. Tworzywem tego teatru jest spontaniczność dziecka, jego naturalne zachowania, nieskrępowana wyobraźnia i improwizacja.
Nie każdy musi być aktorem, jednak kontakt z teatrem procentuje w wielu dziedzinach. Uczy swobody w wystąpieniach publicznych, poprawia jakość języka ojczystego, rozwija umiejętności improwizowania w różnych sytuacjach, buduje poczucie własnej wartości i pozytywne podejście do świata, kształtuje zachowania społeczne.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-11 lat. Odbywają się raz  w tygodniu.

W programie zajęć:
- zabawy integracyjne,
- czytanie tekstów wierszowanych i dramatycznych dla dzieci,
- zabawy i ćwiczenia na kanwie bajek i wierszy,
- zabawy i ćwiczenia teatralne,
- zabawy i ćwiczenia z tekstem,
- ćwiczenia relaksacyjne
- elementy teatru lalek - ożywianie przedmiotu, gra swoimi zabawkami bądź przy pomocy          stworzonych przez dzieci lalek,
- wspólne tworzenie oprawy scenograficznej i kostiumów.

TEATR ATELIER TEATR ATELIER Reviewed by MDK nr 5 on września 08, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.