PRZEDSZKOLAKI


 • KIDSIAKI PRZEDSZKOLAKI (taniec) 
 • prowadzący mgr Agnieszka Sikorska
Zapraszamy do grup: 3-4 lat oraz 5-6 lat.
Masz kreatywne dziecko, które tańczy, podskakuje i nie może usiedzieć w miejscu? To wspaniale, uwalniamy pokłady energii drzemiące w każdym Maluchu. Dzięki naszym zajęciom Twój maluch wkroczy w magiczny świat tańca. Nasze zabawy taneczne są przystosowane do rozwoju psychomotorycznego najmłodszych tancerzy i pozwalają na rozwijanie ich umiejętności ruchowych oraz pamięci ruchowej. Zajęcia składają się z ćwiczeń rozciągających i rozgrzewających, elementów tańca współczesnego, nowoczesnego, czyli takich technik jak hip hop, disco czy dancehall. Tańce te stwarzają możliwość zaangażowania wszystkich mięśni, rozgrzania ciała, poprawienia kondycji. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy, kształtują sylwetkę, poczucie rytmu i koordynację. Celem zajęć jest rozwój psychomotoryczny dzieci oraz dobra, ekspresyjna zabawa. Zabawa taneczna w grupie potrafi ośmielić nie jednego nieśmiałka, co pozwala nam stworzyć choreografie taneczne, które później prezentujemy na dużych scenach konkursów tanecznych.
 • KÓŁKO MAŁEGO MUZYKA 
 • prowadzący mgr Ana Matijević-Komorowska
 • DZIECIĘCE STUDIO SZTUK PLASTYCZNYCH I RĘKODZIEŁA 
 • prowadzący mgr Barbara Draganek
Są to zajęcia z elementami arteterapii adresowane dla dzieci w wieku  4 – 5 lat
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu tj. wtorek i czwartek.
Głównym celem zajęć jest umożliwienie dziecku rozwijanie ekspresji twórczej, przełamywanie nieśmiałości, doskonalenie sprawności manualnej oraz wzbogacania wiedzy o nowe pojęcia i doświadczenia. Zajęcia plastyczne przeplatać się będą z zabawą, ruchem, działaniami twórczymi w korelacji z edukacją językową i matematyczną.
W toku prowadzonych zajęć dziecko:
- rozwinie sprawność manualną
- pozna nowe techniki i nauczy się pracować z różnorodnymi materiałami plastycznymi
- rozwinie swoją wyobraźnię twórczą
- nauczy się współdziałać w zespole
- rozwinie swoją spostrzegawczość
- pozna różne zabawy i pląsy
W programie:
- rysowanie węglem, tuszem, pastelami olejnymi i suchymi
- malowanie na różnych formatach akwarelą , temperą oraz malowanie na szkle
- wycinanki, wydzieranki oraz kolaż
- modelowanie w masie solnej, glinie
- wykonywanie kartek okolicznościowych , ozdób świątecznych oraz prostych form użytkowych
- origamii płaskie z koła i kwadratu
- wykonywanie odbitek graficznych i prostego batiku
- papieroplastyka itp.

 • GRY I ZABAWY TEATRALNE Z ELEMENTAMI BAJKOTERAPII 
 • prowadzący: mgr Angelika Landowska i mgr Barbara Pszczółkowska
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu - w środę. Adresowane są do dzieci w wieku 5-6 lat.
W programie zajęć:
- gry i zabawy integracyjne
- zabawy naśladowcze
- słuchanie i opowiadanie bajek, baśni, historyjek
- inscenizacje prostych wierszy, piosenek
- improwizacje ruchowe, taneczne
- zabawy i ćwiczenia z tekstem
- etiudy teatralne
- ćwiczenia relaksacyjne

 • LEPIENIE DLA PRZEDSZKOLAKA-STARSZAKA  
 • prowadzący mgr Danuta Biczkowska
Zajęcia te to warsztaty artystyczno-kulinarne
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu - w środę i trwają dwie godziny dydaktyczne.
Będą to  zajęcia artystyczne - plastyczne, ceramiczne, literackie połączone  z zajęciami kulinarnymi. Wychowankowie przy użyciu różnych materiałów do lepienia: glina, masa solna, plastelina, wykonywać będą formy przestrzenne i płaskie. Poznają podstawowe techniki  modelowania ręcznego w glinie oraz sposoby tworzenia na kole garncarskim drobnych naczyń. Dzieci lepić będą figurki  z ulubionych gier i filmów dla dzieci oraz maskotek z marketów np. Minionków, Świeżaki, Emotki, Juniorowo, Ceramiczne dekoracje świąteczne - aniołów, Mikołajów, ludzików dzwoneczków itp.
Zaplanowano kilka zajęć  kulinarnych. Dzieci samodzielnie będą mogły wykonać proste dania i desery.
Zabawy kulinarne uczą  współdziałania i współodpowiedzialności. Sprawiają, że dziecko jest dumne i szczęśliwe, gdy podejmuje decyzję dotyczącą wyboru dania, a także wymyślania własnego. Bajka pn.  „ Kraina Paskudy” A. Przybylak,  stworzy okazję do zapoznania dzieci z niezdrowymi produktami spożywczymi  i dowiedzą się  jak Marta i Krzyś uratowali Krainę Zdrowia             

 • CERAMIKA I EKOLOGIA 
 • prowadzący mgr Danuta Biczkowska
Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 5-7 lat. 
Zajęcia odbywają się z raz w tygodniu – w sobotę i trwają dwie godziny lekcyjne.
W tym roku szkolnym wychowankowie wykonywać będą prace  w trzech podstawowych technikach ceramicznych inspirując się  literaturą o zwierzętach i roślinach oraz prace plastyczne z surowców wtórnych. Część zajęć poświęcona będzie wykonywaniu ulubionych postaci z bajek, filmów lub gier oraz ulubionych maskotek z marketów. Zaplanowano też wykonywanie figurek z doniczek oraz cykl dinozaurów. Wykonywać będziemy też ozdoby świąteczne. Wychowankowie będą  toczyć drobne naczynia na kole garncarskim. Prace będą wypalone w piecu garncarskim oraz malowane angobami i szkliwione.

 • KLUB KSIĄŻKI I DOBREGO WYCHOWANIA 
 • prowadzący mgr Danuta Biczkowska
Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 5-7 lat.
Zajęcia odbywają się z raz w tygodniu – w sobotę i trwają dwie godziny lekcyjne.
Program wspomaga wychowanie rodzinne dzieci . Zawiera wiele dobrych rad na co dzień, nawyków i wprowadza w świat wartości. Wychowankowie zapoznani zostaną  z wiedzą na temat dobrych manier dotyczących: czystości osobistej i otoczenia, właściwym zachowaniu w różnych sytuacjach, na spotkaniach z kulturą, w domu i poza nim. Kilka zajęć będzie kulinarnych.
Poprzez wybrane bajki z całego świata, opowieści o wartościach oraz wierszyki, dzieci pozyskają wiedzę i umiejętności praktyczne związane z dobrym  wychowaniem. Z cyklu ,,Bajki , które leczą, opowiadania Ani pomogą dzieciom uporać się z trudnościami w życiu dziecka.
*Poprzez  czytanie  wrażeniowe – smakowanie literatury,  uruchomione zostaną emocje, a  tekst literacki ożywiony zostanie za pomocą ruchu, gestu oraz mimiki,
*Przybliżając literaturę dziecięcą polską i obcą, wyczarować można  piękne, baśniowe obrazy, nauczyć poszanowania dla książki i przybliżyć instytucję biblioteki .

PRZEDSZKOLAKI PRZEDSZKOLAKI Reviewed by MDK nr 5 on września 08, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.