Placówka

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 jest placówką wychowania pozaszkolnego. Posiada status jednostki samorządowej. Organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz - Wydział Edukacji i Sportu. Nadzór nad placówką sprawuje Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty.

MDK 5 swoją działalność rozpoczął dnia 1 września 1998 roku.

MDK 5 działa w blisko osiemdziesięciotysięcznej dzielnicy Bydgoszczy - Fordon, na Osiedlu Przylesie. Wychowankami MDK 5 są dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska dzieci w wieku przedszkolnym. Od momentu rozpoczęcia działalności liczba stałych uczestników zajęć mieści się w granicach 1200 - 1400 osób.
Imprezy okolicznościowe, okazjonalne, konkursy gromadzą od 80 do 500 uczestników.

Podstawową jednostką organizacyjną MDK 5 jest stała forma zajęć: koło, sekcja, zespół ujęta w stałym, tygodniowym planie zajęć. Formy zajęć w placówce zorganizowane są w pracownie i działy.
MDK 5 prowadzi również działalność o charakterze okresowym i okazjonalnym.

Kadrę placówki stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy pracują według indywidualnych, autorskich programów. 

Placówka posiada następujące pracownie:
 • plastyczne
 • ceramiczna, z piecem do wypalania ceramiki
 • krawiecka
 • fotograficzna wraz z ciemnią i studiem, multimedialna 
 • wokalne
 • przedszkolna
 • instrumentalne (gitara, keyboard, flety, instrumenty perkusyjne)
 • teatralna
 • szachowa
 • szermiercza
 • taneczna/karate
 • sala kameralna na 80 osób
W kalendarzu placówki znajdują się imprezy, konkursy o charakterze cyklicznym:

    Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie dziewcząt i chłopców do lat 14
    Ogólnopolskie spotkania z muzyką filmową i musicalową SZLAGIER
    Festiwal Interpretacji Twórczości Amatorskiej AKT
    Jesienny Turniej Szachowy
    Międzyszkolny Przegląd Sztuk Plastycznych Dzieci i Młodzieży
    Przegląd artystyczno-ekologiczny twórczości przedszkolaków

W placówce działa Arthol Galeria

MDK 5 realizował m.in. następujące projekty:
 • Program edukacyjny "Mój własny świat" w ramach konkursu MEN i Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej na programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich "Janko Muzykant"
 • "Różowy Balonik - radość chorym dzieciom" w ramach projektu "Make connection" - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • "Play and learn english" - w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida"
 • "Nie święci garnki lepią" w ramach programu MEN pn. "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" we współpracy ze Stowarzyszeniem Fordońska Piwnica Artmuza 5 - pobierz TUTAJ
 • Projekty międzynarodowe "Bydgoszcz-Kragujevac"
Działalność charytatywna 
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:

Nagroda MEN dla Teatrzyku "4 na 4" za całokształt działalności
Nagroda MEN w konkursie plastycznym "Europa w szkole"
Nagroda Przewodniczącego Komisji Kultury przy Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla pracowni plastycznej
Tytuł "Miejsce Odkrywania Talentów" nadany przez MEN w roku 2011
Tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej dla Zespołu Pieśni Dawnej Fresca Voce w latach 2014-2017; 2017-2021
Tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej dla Stylers Dance Studio MDK 5 w latach 2015-2018
Tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej dla przedsięwzięcia  Ogólnopolskie spotkania z muzyką filmową i musicalową SZLAGIER w latach 2014-2017; 2017-2020
Placówka Placówka Reviewed by MDK5 on października 04, 2018 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.