LATO

W okresie wakacji MDK 5 organizuje wypoczynek w ramach miejskiego programu BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE 2021 dla dzieci z roczników 2014 - 2010 w następujących terminach:

 • I turnus 05 - 09.07.2021  BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • II turnus 23 - 27.08.2021 BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zapewniamy opiekę od 8.00 do 15.00, wyżywienie ( II śniadanie i obiad), zajęcia artystyczne , plastyczne i rekreacyjne.

ZAPISY od 8 czerwca od godz. 8.00 - wejście główne MDK 5. 

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej oraz oświadczeń (ze strony internetowej lub w formie papierowej - dostępne w placówce), wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do sekretariatu MDK 5 do 14 czerwca 2021.
Programem objęci są uczniowie bydgoskich szkół podstawowych, dla pozostałych chętnych odpłatność za półkolonie wynosi 300 zł za turnus zgodnie z Zasadami postępowania rekrutacyjnego.

WAŻNE!!!
👉Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 16 czerwca 2021 o godz. 15.00 na stronie internetowej placówki oraz wywieszone w placówce.

👉Rodzic/opiekun prawny po zakwalifikowaniu uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 100 zł za tygodniowy turnus do dnia 21 czerwca 2021 r na konto:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5
nr konta 40 1240 6452 1111 0010 4796 6610 ; tytułem: półkolonie imię i nazwisko uczestnika

Brak terminowej wpłaty oznaczać będzie wykreślenie dziecka z listy uczestników!!!

👉Listy przyjętych uczestników zostaną opublikowane 24 czerwca 2021 o godz. 15.00 na stronie internetowej placówki oraz wywieszone w placówce.
___________________________________________________________

REGULAMIN BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE

KARTA KWALIFIKACYJNA PÓŁKOLONIE

OŚWIADCZENIE RODZICA PÓŁKOLONIE

___________________________________________________________

W czasie wakacji MDK 5 organizuje ponadto następujące formy wypoczynku:

FORMY STACJONARNE dla uczestników zajęć MDK 5:

 • WARSZTATY MUZYCZNE – 28.06. – 02.07.2021 p. G. Witkowska 
 • WARSZTATY INSTRUMENTALNE „CAMERATA FORDOŃSKA” – 28.06. – 02.07.2021 p. Ana Matijević-Komorowska, p. M. Charysz
 • WARSZTATY PLASTYCZNO-MODELARSKIE „NA SKRZYDŁACH FANTAZJI” – 28.06. – 02.07.2021 p. H. Kalinowska-Cikorska, p. W. Nowaczyk
 • LETNIE WARSZTATY CERAMICZNO-ARTYSTYCZNE – 05 – 09.07.2021 p. J. Branicka, p. M. Mrozińska
 • WAKACJE Z SZACHAMI – 19 – 22.07.2021 p. A. Gołąbiewski
 • WAKACJE Z KARATE – 19 – 23.07.2021 p. M. Migdalski
 • WARSZTATY TANECZNE – 21 – 27.08.2021 p. A. Sikorska
OBOZY sekcja szermiercza:
 • "Sportowe wakacje" Człuchów 07 – 15.07.2021  
 • Obóz szermierczy Polanica Zdrój 02 – 09.08.2021 
 • Obóz szermierczy Police  17 – 26.08.2021 
LATO LATO Reviewed by MDK5 on czerwca 18, 2020 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.