DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

Prowadzący: mgr Piotr Libera

UCZESTNICY: 13-16 lat

TEMATYKA ZAJĘĆ:
Głównym celem działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego jest rozbudzenie zainteresowań młodzieży filmem i kształtowanie  umiejętności obcowania ze sztuką filmową. Przedstawienie uczestnikom klubu zarysu historii kina, etapów rozwoju kina, warsztatu pracy aktora, reżysera, techniki gry aktorskiej itp. Podczas zajęć klubu zapoznajemy się z wybranymi dziełami z klasyki kina i filmu współczesnego. Na spotkaniach klubu kształtujemy umiejętności analizy wartości ważnych w życiu człowieka, zachowań bohaterów filmowych oraz dokonywanych przez nich wyborów. Na naszych spotkaniach staramy się dostrzegać podobieństwa i różnice w przekazie literackim i filmowym danego dzieła.

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 17, ul. Kapliczna 7
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY Reviewed by MDK nr 5 on września 07, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.