PLASTYKA ZDOLNEGO UCZNIA

Prowadzący: mgr Hanna Kalinowska - Cikorska

Zajęcia prowadzone są w następujących grupach:

  • Plastyka dla zdolnego ucznia
  • Plastyka z elementami języka francuskiego i kultury francuskiej
  • Rysunek i Malarstwo.

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 6- 21 lat prowadzone przez Hannę Kalinowską – Cikorską w kameralnej pracowni MDK 5.
Realizacja zagadnień według  programu edukacyjno- wychowawczego, dzięki, któremu wychowankowie nabywają umiejętności wypełnianie sobie i innym wolnego czasu -  poprzez obcowanie ze sztuką, wykorzystanie różnorodnych technik i materiałów plastycznych oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Treści programowe zostały ujęte w czterech płaszczyznach działalności:

1. Aktywność twórcza – obserwacja natury i otoczenia, interpretacje plastyczne dzieł mistrzów
malarstwa, stosowanie różnorodnych technik plastycznych:
rysunek ołówkiem, kredką, pastelami, tuszem, pisakami, collage,
malarstwo akwarelą, temperą, pastelami olejnymi,  techniki mieszane, rzeźba,, płaskorzeźba, działania i zdarzenia plastyczne. Szkice i studia w pracowni i w plenerze.
2. Uczestnictwo w kulturze /udział w wystawach i wernisażach, wyjścia i wyjazdy do galerii i       muzeów/.
3. Integracja ze środowiskiem lokalnym /organizowanie konkursów, udział w konkursach, imprezach, spotkaniach/.

Zagadnienia plastyczne na zajęciach „Rysunek i Malarstwo”:

1. Rysunek – w pracowni - martwa natura i postać (szkice i studia), portret, karykatura.
W plenerze obserwacja natury w różnych porach roku.
2. Malarstwo  -  ćwiczenia -  rodzaje barw, temperatura, walor, kontrasty, dominanta, akcent, gama, nasycenie,ekspresja plastyczna (realizm i abstrakcja), budowanie bryły kolorem, analiza światłocienia. martwa natura, kompozycje z postacią, pejzaż i architektura, abstrakcje.
3. Komponowanie na płaszczyźnie – dynamika i statyka w obrazie, kompozycje otwarte i zamknięte, budowanie rytmów i układów na płaszczyźnie.
4. Struktura i faktura w sztuce.
5. Formy rzeźbiarskie i formy przestrzenne.


PLASTYKA ZDOLNEGO UCZNIA PLASTYKA ZDOLNEGO UCZNIA Reviewed by MDK nr 5 on września 08, 2017 Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.